Ulbrokas VSK

  • Ulbrokas_VSK_atputas telpa_2018_10_18
  • Ulbrokas_VSK_no atputas zonas_2018_10_18
  • Ulbrokas_VSK_no kapnem_2018_10_18
  • Ulbrokas_VSK_no kapnem_ieeja un lete_2018_10_18

Paralēli ar Ulbrokas pamatskolas jaunbūves projektu, esošai vidusskolas ēkai plānots izveidot laikmetīgu ieejas mezgla risinājumu.

Pēc esošo plūsmu analīzes skolas vestibilā, paredzēts esošo apsardzes telpu izvietot centrāli ieejas druvīm un veitot to reprezentatīvāku – līdzīgi kā bērniem uzsākot darba gaitas kāda augsta līmeņa birojā vai viesnīcas ēkā.

Papildus soloas “recepcijai” vestibilā paredzēts informatīvs ekrāns un bērnu/vecāku atpūtas/uzgaidāmā zona ar mīksto mēbeļu grupu.

No Comments Yet.

Leave a comment