RED HOOK NYC

Rekonstrukcijas projekta izstrāde ēkai Red HOOK rajonā, Bruklinā, Ņujorkā.

eng. Reconstruction project was carried out in collaboration with architectural office  Thread Collective. An existing steel frame shell cladded with brick facade material was converted into exclusive private villa house. Special technical details were incorporated to deal with the flood risk in the particular area of New York City.

Sadarbībā ar arhitektu biroju Thread Collective tika izstrādāts tehniskais projekts ekskluzīvas villas projektam RedHook Rajonā, Bruklinā, Ņujorkā.

Projekts izstrādāts pielāgojot esošu ēkas metāla karkasu un dekoratīvu ķieģeļu fasādes čaulu ekskluzīvas villas vajadzībām. Ēkas sēgtajā iekšpagalmā paredzēts izvietot 25m garu baseinu un dekoratīvos apstādījumus.

Projekta gaitā tika izstrdāti detalizēti risinājumi ēkas fasādei, pretplūdu inženiersistēmai, baseina konstrukcijai un apzaļumotajam ēkas iekšapgalmam.

RED HOOK nyc Brooklyn matiss zemitis thread collective


thread collective matiss zemitis red hook project brooklyn new york

thread collective matiss zemitis red hook project brooklyn new york_01

 

No Comments Yet.

Leave a comment