NVO BIROJI

NVO biroju interjera projekts izstrādāts aptuveni 300m2 lielai telpu platībai. Telpas paredzētas jauniešu organizācijai un cilvēku apvienības ar kustību traucējumiem darbībai. Telpu iekārtojums speciāli pielāgots abām lietotāju grupām ņemot vērā specifiskās vēlmes un nepieciešamības.

Jauniešu telpās paredzēta vieta gan darbam, spēlēm un mācībām, gan atpūtas zona.

Cilvēku organizācijas ar kustību traucējumiem telpās arī paredzēta vieta gan darbam, gan atpūtai, gan ērti vieta visu nepieciešamo mantu glabāšanai vaļējos un slēgtos plauktos pie sienām.

Bez biroja telpām abām biedrībām, paredzētas gan jaunas tualetes telpas atbilstoši visiem standartiem uz vides pieejamību, gan dušas telpa, virtuve un neliela konferenču telpiņa.

No Comments Yet.

Leave a comment