MĀLPILS VSK ADMIN

Mālpils novada vidusskolas 3 kārtas pārbūves darbi šī gada vasarā paredz ēkas 4. stāva gaiteņu remontu, pēdējās kāpņu telpas remontdarbus un administrācijas telpu kosmētisko remontu.

Turpinot jau iesākto tradīciju katra stāva gaiteņiem izvēloties galveno caurejošo toni, ēkas 4. stāva gaitenis paredzēts tumši brūnā tonī, kas telpā radīs izteikti svinīgu un tai pat laikā radoši nopietnu atmosfēru, lai skolēni stundu starplaikā varētu atpūsties un sastrukturēties jauniem zināšanu apvāršņiem.

Koridoru telpas paredzēts atsvaidzināt ar pilsētvides, dabas vai cita veida mākslas darbiem, kas jauniešus ieinteresētu tiekties pēc kā vairāk, sasniegt jaunus zināšanu apvāršņus, radīt un palīdzēt pasaulei kļūt labākai.

Kā vienu no pēdējiem lielajiem remontdarbiem skolā paredzēts atjaunot administrācijas telpu grupu to padarot viegli modernu, atbalstošāku mūsdienu pasaules standartiem un normām.

Esošās telpas ar minimāliem resursiem paredzēts pārveidot maksimāli ērtas darbiniekiem un atvērtas/pieejamas apmeklētajiem. Telpu interjerā paredzēts iepludināt skandināviski pelēko, kas telpas padarīs modernas, vidi solīdi lietišķu.

No Comments Yet.

Leave a comment