JAUNAIS RĪGAS TEĀTRIS

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas konkurss

eng. Competition entry for New Riga Theater building reconstruction.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

 JRT KONKURSA PLANSETES

Situācijas, novietnes, esošās saglabājamās ēkas un jaunprojektējamā būvapjoma telpu funkcionālo, kompozicionālo, konstruktīvo u.c. problēmu analīze un piedāvātie risinājumi.

Teātris ēkā Lāčplēša ielā 25 izveidots pārbūvējot bijušās biedrības nama ēku. Cenšoties pārlieku neiejaukties biedrības ēkas struktūrā – pārbūvējot biedrības svinību zāli un izbūvējot papildus evakuācijas kāpnes apjomā un ārpus tā (metāliskas kāpnes stiprinātas pie esošās ēkas brandmūra, pēc pastāvošajiem normatīviem – bez kaimiņu zemesgabala īpašnieku atļaujas – nelegalizējama būvniecība) – teātris pašlaik funkcionē neapmierinoši.

 

1)  Lielās zāles balkons netiek izmantots nepietiekamās redzamības dēļ;

2)  Netiek nodrošināta legāla evakuācija no skatuves zonas pa diviem evakuācijas ceļiem, kas ir pietiekamā attālumā viens no otra.

3)  Lielās zāle ir nepietiekami izolēta no Lāčplēša ielas trokšņiem;

4)  Lielākā daļa Lāčplēša ielas fasādes logu ir akli – ēkas fasāde nedzīva.

5)  Dekorāciju piegāde lielās zāles skatuves zonai no noliktavām notiek pa ēkas ārpusi – aukstā laikā (parastās teātra sezonas laikā) teātra ēka tiek pastiprināti izsaldēta.

6)  Lielās zāles apmeklētāju skaitam ir neatbilstoša daudzuma sanitāri higiēniskie mezgli.

7)  Lielajai zāle nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

8)  Apmeklētāju piekļuve lielajai zālei ir apgrūtinoša – zāle atrodas trešajā stāvā.

9)  Apmeklētāju izkļūšana no teātra pēc izrāžu beigām ir apgrūtināta – tiek lietotas tikai vienas izejas durvis uz Lāčplēša ielu ar samērā lielu satiksmi – neierosina cilvēkus uzkavēties pie teātra, piemēram, ieiet pasēdēt Teātra restorānā utt.

10)  Teātrī nav pietiekošas telpas apmeklētāju rekreācijai starp izrādēm.

Piedāvātās koncepcijas apraksts un pamatojums.

Saglabājot ēku apjomus, ārējo apdari un Jaunā Rīgas teātra „garu”, ēku rekonstrukcijas priekšlikums “ERMOŅIKA” dod risinājumu visām iepriekš uzskaitītajā nepilnībām, kā arī organizē projektējamo apjoma daļu. Koncepcija balstās uz četriem pamatprincipiem:

1)  Nodalīt apmeklētāju un piegādes/aktieru zonas;

2)  Jaunās teātra zāles izvietot leņķī pret esošo struktūru;

3)  Nosegt ugunsmūrus pret zemesgabalu;

4)  Nodrošināt pagalma izgaismojumu.

 ZARCH JRT diagramma 002 1) Pašreiz dekorāciju piegāde, uzglabāšana un transportēšana uz aizskatuves zonu vairāk kārt šķērso apmeklētāju ceļus un ir organizēta ārpus ēkas apjoma. Projektējot jaunās teātra zāles un analizējot plūsmas optimāli likās lielo zāli apjomā novietot otrādāk – tādējādi nodrošinot gan mazo, gan lielās zāles dekorāciju piegādes/aktieru zonas apvienošanu un izvietošanu teritorijas daļā tuvāk Kr. Barona ielai. Šāda lielās zāles orientācijas maiņa dod iespēju apvienot arī apmeklētāju vestibilus un atsevišķas publiskās funkcijas kā garderobi, starpbrīžu bufetes un pieejas kompleksā izvietotajām kafejnīcām apjomu pirmajos stāvos un pieeju publiskajai jumta terasei ēkas 4 stāvā.
ZARCH JRT diagramma 001 2)  Jaunie apjomi izvietoti leņķī pret esošo ēku struktūru, radot „plāna skaidrību” – kas ir esošs un kas apjomā veidots no jauna nemēģinot atdarināt, imitēt vai atveidot veco struktūru kaut ko pielipinot, aizpildot kādu „robu” vai veidojot jauno apjomu paralēli kādam esošas struktūras elementam.
ZARCH JRT diagramma 004 3)  Pēc apkārtējās apbūves analīzes, projektējamais apjoms tika veidots iespējami kompakts plānā un vertikāls, lai aizsegtu pret zemesgabalu izvietotos pretuguns mūrus, kas pārsvarā izvietoti zemesgabala daļā, kas tuvāk Kr. Barona ielai. Šāds apjoms organiski papildina un noslēdz kvartāla apbūvē iztrūkstošu daļu. 
ZARCH JRT diagramma 003 4) Projektējamais apjoms pret iekšpagalma dienvidu pusi veidots pakāpnieveidā, lai nodrošinātu pietiekamu tā izsauļoju – būtu patīkami tajā uzturēties, apjoms nenoēnotu apzaļumojumu un tajā esošā kafejnīca varētu veiksmīgāk funkcionēt. Papildus pret iekšpagalmu paredzētās publiskās viegli stiklotās vairāklīmeņu telpas papildus paplašina pagalmu uz iekšējās telpas rēķina.

 

Fasāžu un interjeru restaurācijas risinājumi

Rekonstruējot esošās teātra ēkas paredzēts demontēt visas ielas ēkas iekšējās konstrukcijas, sienās, pārsegumus. Esošās dekoratīvās vēsturiskās detaļas – čuguna kolonnas (kas pašreiz atrodas ielās ēkas I stāva vestibilā un II stāva kamerzālē paredzēts izmantot jauno apjomu interjerā, t.s., ka konstruktīvi elementi, kas balstītu jauno struktūru. Smiļģa kabinetu no ielas ēkas paredzēts pārvietot uz pagalma apjomu mazās zāles vestibilā, kur tas būtu pieejams apskatei. Paredzēts saglabāt neskartu ielas ēkas ārējo čaulu – fasādi pret ielu un pagalmu, kā arī sienas pret blakus zemesgabaliem.

Pagalma ēkas apjoms un iekšējā konstruktīvā sistēma saglabāta pagrabstāvā, lielākajā daļā I stāva un daļēji otrajā un trešajā stāvā.

Abu ēku vēsturiskās fasādes paredzēts atjaunot – attīrīt ķieģeļu sienas, atjaunot apmetumu, ielas ēkas balkona konstrukciju un apdari. Visā kompleksā paredzēta logu nomaiņa tos izgatavojot pēc saglabājušos elementu analoga. Paredzēts uzstādīt jaunus ieejas vārtus caurbrauktuvē pēc arhīvos atrodamās vēsturiskās informācijas. Vēsturiskajiem apjomiem paredzēts atjaunot divslīpņu jumta segumus pret analogu vēsturiskajam.

Teātra interjerā paredzēts eksponēt saglabājamās vēsturisko sienu ķieģeļus. Logu ailās paredzētas jaunas koka palodzes. Pēc iespējas tiks saglabāti vēsturiski augstvērtīgi ēkas apsildes elementi, apgaismes elementi, kā arī citas detaļas.

Izrāžu un mēģinājumu telpu būvakustikas risinājumi.

Lielās zāles akustiski veidota atbilstoši pastāvošo normatīvu prasībām zāles tilpumu projektējot 5m3 uz vienu cilvēku. Zāles garensienas veidotas leņķī viena pret otru, lai radītu plašāku skaņas atstarošanās leņķi un labāku dzirdamību zāles pēdējās rindās. Zāles caula veidota dzelzsbetona konstrukcijās izolējot to no apkārtējās vides trokšņiem. Gaisa pieplūdi un nosūci no zāles paredzēts veidot izkliedētu zāles griestos un grīdā. Pieplūde paredzēta no zāles griestiem, nosūce no grīdas. Ventilācijas vados paredzēti trokšņu slāpētāji, vēdināšanas izvadi paredzēti bez restēm, gaisu izvadot aiz zāles griestu apdares plātnēm, nosūci veidojot integrētu zāles krēslu konstrukcijā.

Izvēlēto skatuves tehnoloģisko iekārtu pamatprincipu apraksts.

Lielajai zālei paredzēts 10x10m skatuves kvadrāts. Tas izvietots 1,2m attālumā no skatuves mutes. Priekšskatuvei paredzēta 1,5m plata. Aiz skatuves kvadrāta paredzēta 1m plata josla brīvai aktieru kustībai no skatuves kreisās uz labo pusi. Skatuve paredzēta 0,8m virs skatītāju zāles horizontālās daļas grīdas.

Skatuves izgaismošanai paredzēti divi gaismas tilti pie skatītāju zāles griestiem, vieta prožektoriem pie balkonu margām, kā arī četri gaismas tilti skatuves zonā. Skatuves zonā virs gaismas tiltiem paredzēti pirmā līmeņa šņorbēniņi gaismas aparaturas apkalpošanai.

Štankešu, aparatūras un dekorāciju pacelšanai paredzēti vairāki elektrometori. Skatuves tornis paredzēts 18m augsts no skatuves grīdas. Skatuves torņa augšdaļā paredzēti šķorbēniņi 2m augstumā, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi elektromotoru mehānismiem.

Galveno funkcionālo, kompozicionālo un konstruktīvo ideju raksturojums; energoefektivitāte.

Ēku paredzēts rekonstruēt pēc – “ēka ēkā” principa. Ielas ēkā paredzēts saglabāt tikai ēkas ārsienas, logailu ritmu un vēsturisko fasādi pret Lāčplēša ielu to restaurējot. Visas jaunās konstrukcijas paredzēts veidot metāla un dzelzsbetona konstrukcijās. Interjera eksponējot konstruktīvo monolīto dzelszbetonu. Piekārtie griesti un regips sienu konstrukcijas lietotas minimāli – sanmezglos un noliktavu telpās.

Ņemot vērā saglabājamo ēku ārsienu zemo energoefektivitāti, to paredzēts kompensēt ar pagraba un jumta siltinājumu. Jaunajā apjomā tiks izmantoti jaunākās paaudzes jumta konstrukicjas un energofektīvas stiklotās konstrukcijas (Ustiklotajai konstrukcijai = 1.0 W/(m²K)). Jaunā apjoma ārsienas visas paredzētas stiklotas un iekštelpas gaišos toņos, kas gaismu atstaro, lai pēc iespējas samazinātu nepieciešamību pēc mākslīgā apgaismojuma. Teātra iekšējai un ārējai apgaismošanai tiks izmantoti LED tipa gaismekļi ar īpaši zemu elektroenerģijas patēriņu. Papildus tiks uzstādīta gudrā ēkas apgaismes sistēma, kura pašregulēs iekšējo apgaismojumu atkarībā no ārējā apgaismojuma daudzuma un cilvēku kustības.

Apkures enerģijas taupišanai paredzēta “izlietotā” siltuma atguves vēdināšanas sistēma ar 99% efektivitāti. Ēkas apkurei un dzesēšanai paredzēts izmantot siltās grīdas un “chilled beams” sistēmu uzsildot vai atdzesējot ēkas konstrukcijas – grīdas vai griestus. Tas radīs vienmērīgāku mikroklimatu visā ēkā un dos iespēju taupīt enerģiju.

Vides pieejamības risinājumi.

Ēku paredzēts aprīkot ar apmeklētāju un aktiedu/teātra darbinieku liftiem, kas nodrošina pieeju visām telpām ēku kompleksā. Skatītāju zālē paredzēts 3% no sēdvietām cilvēkiem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos. Visos publiski pieejamos ēkas kompleksa stāvos ir labierīcības, kas pielāotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā interjerā tā arī pie ieejas teātrī visas durvis risinātas bezsliekšņu tehnoloģijā.

No Comments Yet.

Leave a comment