GARKALNES KALNS

  • zarch_arhiteku birojs_arhitekts_zema energopaterina ekas_no autonojumes_2019_10_16
  • zarch_arhiteku birojs_arhitekts_zema energopaterina ekas_no ielas_2019_10_16
  • zarch_arhiteku birojs_arhitekts_zema energopaterina ekas_no kalna_2019_10_16
  • matiss_zemitis_sia zarch_arhitektu birojs_projektesana_001
  • matiss_zemitis_sia zarch_arhitektu birojs_projektesana_002

Ēka neraksturīgi Latvijas ainavai veidota izteikta reljefa apstākļos. Plānota kompakti racionāla izmanotjot esoša zemesgabala priekšrocības attiecībā uz orientaciju pret debess pusēm, iespējamo piekļuvi un apkārtesošo ainavu.

No Comments Yet.

Leave a comment