BIBLIOTĒKA VENTSPILĪ

Gāliņciema bibliotēkas metu konkursa darbs Ventspilī.

eng. Competition entry of a library building in Ventspils. Total floor area – 700m2. Landscape design total area – 5000m2.

Matiss Zemitis ventspils biblioteka galinciema zarch arhitektu birojs 002

Matiss Zemitis galinciema biblioteka ventspili zarch arhitektu birojs 003 Matiss Zemitis galinciema biblioteka ventspili zarch arhitektu birojs 004 Matiss Zemitis galinciema biblioteka ventspili zarch arhitektu birojs 005 Matiss Zemitis galinciema biblioteka ventspili zarch arhitektu birojs 006

PASKAIDROJUMA RAKSTS

ARHITEKTONISKI TELPISKĀ RISINĀJUMA RAKSTUROJUMS.

KONCEPCIJA

Ēka metaforiski veidota kā KAIJA JŪRAS SMILTĪS. Tā ar saviem spārniem sargā savu lielāko dārgumu – SAVUS BĒRNUS.

Ēkas jumts un daļa sienu simbolizē „kaiju un tās spārnus”, kas nosedz „kaijas” bērnus – telpu, kas piepildīta ar zinātkāriem bērniem, vecākiem un vecvecākiem, kuri kopā un katrs atsevišķi apmierina savu zinātkāri grāmatās vai globālajā tīmeklī.

„Jūru” projektā simboliski reprezentē dekoratīvais lietus ūdens baseins ēkas ziemeļu daļā, bet „kāpas” viļņveidīgi veidotais labiekārtojums ēkas dienvidu pusē.

ARHITEKTONISKI-MĀKSLINIECISKĀ KONCEPCIJA

Projektējamās ēkas apjomā veidota saspēle starp caurspīdīgu stiklojumā ietvertu telpu, un telpu, kas tiek norobežota ar necaurspīdīgām sienām. Visas publiskās funkcijas paredzētas ēkas caurspīdīgajā daļā. Visas palīgfunkcijas (apkures, vēdināšanas telpas, WC, saimniecības telpas, garderobes niša utt.) paredzētās izvietot ēkas „necaurspīdīgajā” daļā.

FUNKCIONĀLAIS PROJEKTĒJAMĀ APJOMA RISINĀJUMS

Piedāvātais funkcionālais apjoma risinājums izveidots pēc rūpīgas zemesgabala un pieguļošās teritorijas izpētes ņemot vērā galvenos ietekmējošos faktorus:

  1. Tiešā tuvumā atrodas PII Bitīte un esoša sabiedriskā transporta pietura. Līdz ar to nepieciešams ērts un drošs savienojums ar projektējamo apjomu.
  2. Netālu atrodas Herberta Dorbes muzeja ēka, kurai ir nepieciešama autobusu stāvvieta. Līdz ar to autobusu stāvvietai Kuldīgas ielas malā būtu ērti jākalpo gan projektējamajam apjomam, gan muzeja vajadzībām. Pie stāvvietas nepieciešams laukums, kur pulcēties autobusu pasažieriem.
  3. Nākotnē plānots projektēt sabiedrisko centru zemesgabala rietumu daļā (pie Stārķu ielas). Līdz ar to projektējamam apjomam uz rietumiem nedrīkst būt izteiktas saimniecības fasādes raksturs, projektējamā apjoma autostāvvietu izvietojums jāveido tā, lai nākotnē pie projektējamās iebrauktuves no Vanagu ielas varētu izveidot papildus autostāvvietas.
  4. Teritorijā atrodas koki. Ņemot vērā koku inventarizācijas atzinumu, lielākā daļa zemesgabalā esošo koku ir vērtīgi, ļoti vērtīgi vai izcili. Projektējamais apjoms zemesgabalā jāizveido tā, lai tas atrastos pietiekamā attālumā no izciliem un ļoti vērtīgiem kokiem un to vaiņagiem.
  5. Orientācija pret debess pusēm: lai ēku veidotu pēc iespējas energoefektīvāku, jāparedz lieli stiklojumi uz dienvidiem. Jāparedz dienvidu stiklojumu vasaras saules aizsardzība ar jumta pārkarēm vai ārējām žalūzijām. Teritorijā, projektējamais apjoms jānovieto pēc iespējas vairāk ziemeļu daļā, lai lielākā teritorijas daļa, kurā paredzēts labiekārtojums un zaļās zonas, būtu labi izgaismota un patīkami lietojama lielāko daļu gada.

Ņemot vērā galvenos projektējamā apjoma ietekmējošos faktorus, tika izlemts:

  1. Galveno ieeju bibliotēkā/sabiedriskajā centrā veidot no Kuldīgas ielas puse tuvāk pie PII Bitīte, kā arī iepretim projektējamai autobusu stāvvietai uz Kuldīgas ielas. Šāds izvietojums ir ideāls priekš ērta un droša savienojuma veidošanas ar PII Bitīte un sabiedriskā transporta pieturvietu. Bibliotēkas priekšlaukumu var izmantot arī ekskursiju autobusu pasažieri.
  2. Bibliotēkas/sabiedriskā centra galveno apjomu izvietot pēc iespējas zemesgabala ziemeļu pusē, lai ar savu apjomu neaizēnot labiekārtojamo zemesgabala daļu. Ēkas ziemeļos paredzēts paplašināt esošo lietus ūdens novades grāvi, to izveidojot par dekoratīvu lietusūdens baseinu.
  3. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti,ēkas apjoma dienvidu daļā veidot lielu stiklojumu, lai nevajadzētu ēku papildus piekurināt saulainās pavasara un rudens dienās. Pie dienvidu stiklojuma ēkas apjomā paredzēts veidot divstāvu ātrija telpu: 1) lai siltais gaiss vienmērīgi varētu izdalīties pa visām bibliotēkas publiskajām telpām; 2) lai pavasara un rudens zemie saules stari varētu iespīdēt pēc iespējas tālāk iekšā bibliotēkas apjomā, tādējādi mazinot nepieciešamību pēc mākslīgā apgaismojuma. Vairums bibliotēkas klusās, grupu darba un datoru lietošanas vietas paredzētas ēkas ziemeļu daļā, lai spilgtie saules stari neapgrūtinātu lasīšanu vai skatīšanos datora ekrānā.
  4. Projektējamā apjoma autostāvvietas veidot gar saimniecības iebrauktuvi no Vanagu ielas. Apvienojot funkcijas šī iebrauktuve kalpo kā piekļuves ceļš apmeklētāju autostāvvietām, saimniecības telpu blokam un apkures telpai, kā arī atkritumu konteineriem, kas paredzēti pie saimniecības ceļa apgriešanās laukuma zemesgabala ziemeļu pusē. Apmeklētājiem projektā paredzētas desmit autostāvvietas un viena autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem pie pašas projektējamās ēkas apjoma.

 

BIBLIOTEKAS IEKĀRTOJUMS

Veidojot Gāliņciema bibliotēkas metu, dabā tika apskatīti vairāki nesen būvēti, moderni kopienu bibliotēku/sabiedrisko centru projekti Londonā.

Canada Water bibliotēka

Peckham bibliotēka

Clapham bibliotēka

Ņemot vērā labāko no katras apskatītās bibliotēkas, tika veidots bibliotēkas iekārtojums Gāliņciema bibliotēkai/sabiedriskajam centram.

Atbilstoši nolikumam, bibliotēkas 1. stāvā paredzēts izvietot 11 000 grāmatu brīvpieejas krājumā. Tika pielietots sekojošs aprēķins vidējam grāmatu skaitam viena metra plauktā: vienā plauktā ~25 grāmatas; 1.8m augstā plauktā iespējams izvietot grāmatas pieces līmeņos; katrs plaukts 30cm augsts. Kopā vienā metrā šāda plaukta sanāk 125grāmatas. Abpusēja plaukta gadījumā – 250grāmatas. Kopumā vajadzīgi 11000/250 = 44t.m. divpusēja plaukta sistēmas. Projektā pirmajā satāvā paredzēts 44,5 t.m. divpusēju plauktu.

Atbilstoši nolikumam bērnu nodaļas lasītavā, kas metā paredzēta 2. stāvā, nepieciešama vieta 3000  grāmatām brīvpieejas krājumā. Metā tika pieņemts, ka aptuveni ½ varētu būt paredzēta bērniem līdz 9 gadiem (plaukts 1,2m augsts, 150gramatas vienā t.m. divpusēja plaukta) un ½ bērniem no 9-15 gadiem (plaukts 1.5, augsts, 200gramatas vienā t.m. divpusēja plaukta). Pēc aprēķina metā tika izprojektēti 10t.m. 1.2m augsta plaukta un 7,5t.m. 1,5m augsta divpusēja plaukta.  

Blakus garderobes nišai paredzēta vieta informatīvajam ekrānam.

Blakus pasākumu zālei paredzēta „iebūvētā virtuve” – izlietne ar kafijas automātu, lai pie nepieciešamības varētu servēt kafijas galdu pasākuma dalībniekiem. Kafijas automātu varēti izmantot arī bibliotēkas apmeklētāji.

Pasākumu terase paredzēta bibliotēkas dienvidu daļā. Ņemot vērā dažādo iespējamo pasākumu raksturu un norises laiku, turpmākajās projektēšanas stadijās varētu tikt risināts jautājums par vieglas konstrukcijas terases noēnojuma risinājumu, ja pēc tāda rastos nepieciešamība.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA PAR SKICĒ IZMANTOJAMĀM KONSTRUKCIJĀM, MATERIĀLIEM, INDIVIDUĀLĀM DETAĻĀM, IEKŠĒJĀS APDARES UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLIEM.

KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS.

Projektējamais apjoms veidots uz stabveida/pāļu pamatiem, nesošās pamatu plātnes, ar metāla nesošajām kolonnām, metāla kopņu/siju jumta konstrukciju. Starpstāvu pārsegums veidots metāla siju konstrukcijās ar monolītā dzelzsbetona aizpildījumu (risinājums precizējams tālākajās projektēšanas stadijās).

ĀRĒJĀ APDARE

Ēkas ārējā apdarē (jumtam un sienām) pielietotas TECU Gold vai Brass apdares loksnes (var tikt lietots cits līdzīgs risinājums pēc pasūtītāja vēlmēm). Daļa sienu paredzētas stiklotas izmantojot pēc iespējas energoefektīvāku stiklojumu un profilu sistēmu. Pasūtītājam definējot vēlamo ēkas energoefektivitātes klasi, projekta risinājumiem iespējamas izmaiņas veicot aprēķinus PHPP programmā (Passive House Planning Package/Pasīvo māju projektēšanas programma).

Ēkas dienvidu fasādē, kur plānoti plaši stiklojumi, paredzēts veidot ārējās alumīnija žalūzijas. To veids (platums, biezums, solis) precizējams veicot energoefektivitātes aprēķinus vasaras mēnešiem, tādejādi kontrolējot pārkaršanu.

IEKŠĒJĀ APDARE

Ēkas iekšējā apdarē paredzētas stiklotas starpsienas, lai savstarpēji nodalītu nepieciešamās publiskās funkcijas. Necaurspīdīgo sienu un griestu iekšējā apdare paredzēta no profilēta, akustiski veidota koka paneļiem. Risinājums precizējams veidojot akustiskos aprēķinus pasākumu zālei un bibliotēkas lieltelpai. Kā grīdas segums 1. stāvā paredzēts pulēts betons, otrajā stāvā ozola vai oša parketa dēļu apdare. Risinājums precizējams veicot akustikas projektēšanu.

Iekšējas kāpnes un lifts veidots monolītā dzelzsbetona konstrukcijās. Apdare – eksponēts dzelzsbetons. Kāpņu pakāpienu daļa – ozola vai oša koka.

Kāpņu un balkona margas – stiklotas ar tumši pelēka metāla, vai koka roktura daļu.

 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMA RAKSTUROJUMS.

Teritorijas labiekārtojumā paredzēts paplašināt esošo lietusūdens novades grāvi. Izveidot jaunu gājēju/velosipēdistu tiltiņu starp PII Bitite zemesgabalu un projektējamo teritoriju.

Paredzēts izveidot jaunu autobusu piestātni Kuldīgas ielas malā pie projektējamās teritorijas. Gar Kuldīgas ielu paredzēts izveidot šauru gājēju celiņu.

Paralēli Kulīgas ielai, projektējamā teritorijā paredzēts izveidot plašāku gājēju ceļu drošākai gājēju un velosipēdistu kustībai. Tieši iepretim bibliotēkas ieejai paredzēta velosipēdu novietne, kas labi pārskatāma arī no bibliotēkas reģistratūras. Papildus galvenie teritorijā projektējamie celiņi kalpo ērtai nokļūšanai no autonovietnes uz galveno ieeju bibliotēkā un āra terasē apjoma dienvidu daļā.

Papildus teritorijā izvietotas soliņu grupas, kuras no apkārtējo ielu trokšņa paredzēts norobežot vai nu ar dekoratīviem stādījumiem, vai reljefa viļņveida pacēlumiem.

Nav paredzēta neviena esošā vērtīgā, ļoti vērtīgā vai izcilā koka ciršana. Projekta ietvaros paredzēts veikt koku kopšanu atbilstoši norādījumiem koku inventarizācijas atzinumā. Paredzēta atsevišķu apzaļumojuma grupu veidošana pie ieejas bibliotēkā, āra terases. Risinājums tiks precizēts tālākajās projektēšanas stadijās.

INŽENIERAPGĀDES RISINĀJUMI.

Pēc pasūtītāja vēlmēm, projektējamo ēku paredzēts apkurināt ar granulu apkures katlu, nodrošinot granulu uzpildi ne biežāk kā 1 reizi nedēļā. Apkures telpa paredzēta 1. stāvā (telpa nr. 13). Ēkas apsildei paredzēts izmantot siltās grīdas ēkas 1. stāvā un iebūvētos radiatorus pa stāva perimetru ēkas 2. stāvā (lai varētu izveidot dabīgā koka dēļu grīdas 2.stāvā paredzētajai bērnu nodaļai).

Ēkā paredzēts uzstādīt mehanizēto ventilācijas sistēmu ar siltuma atgūšanu (rekuperāciju). Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātus paredzēts izvietot 2. stāva telpā nr. 7. Gaisa ieņemšanu paredzēts izvietot rietumu sienā, savukārt gaisa izmešanu – jumta šķautnē. Gaisa pieplūdes un nosūces vadus paredzēts izvietot jumta un starpstāvu konstrukcijā. Risinājums jāprecizē tālākās projektēšanas stadijās.

Ūdensvada un kanalizācijas tīklus paredzēts pieslēgt pilsētas sistēmai. Ārējo tīklu iespējamo pieslēgumu skatīt uz Ģenerālā plāna. Interneta, apsardzes un ugunsdzēsības sistēmas tiks projektētas saskaņā ar normatīvos noteikto un ievērojot precīzākas pasūtītāja prasības sistēmu izstrādei. Objektam paredzēts uzstādīt zibens aizsardzības sistēmu.

 

No Comments Yet.

Leave a comment