AIRĪTES

O.Kalpaka muzeja “AIRĪTES” ēku kompleksa restaurācija

eng. Restoration project of partially burnt down log museum building with office spaces for museum administration, redevelopment of infrastructure and territory according current normative base – strict fire regulations and accessibility for people with disabilities.  Building being State protected architectural monument needed to be restaurant to its original state, but needed to comply with the current norms and standards – energy efficiency; sanitary regulations; accessibility, heated floors with ground heat pump; fire, security, alarm systems.

VĒSTURE.

O.Kalpaks gāja bojā 1919.gada 6.martā pārpratuma kaujas laikā. 1919.gada martā bija iecerēts uzbrukums, kura rezultātā vajadzēja atbrīvot Kurzemi no boļševikiem, kuri tolaik bija okupējuši plašu Latvijas teritoriju. Pretī boļševikiem stājās latviešu Studentu rota, Cēsu rota O.Kalpaka vadībā un Neatkarības rota, kura bija rezervē. Kā sabiedrotie cīņā pret boļševikiem devās vācu landesvēra Dzelzs divīzijas karavīri, kurus šeit komandēja kapteinis Borhs. 1919.gada 6.martā kļūmīgas pārskatīšanās dēļ izcēlās savstarpēja apšaude starp Borha un Kalpaka vadītajām karaspēka daļām – vācu karavīri savus sabiedrotos sākotnēji nebija atpazinuši un noturējuši tos par boļševikiem. Apšaudes laikā bojā gāja pulkvedis Oskars Kalpaks, kapteinis Nikolajs Grundmanis, virsleitnants Pēteris Krievs un leitnants H.Šrinders. Bojā gājušo piemiņai par brīvprātīgi saziedotiem līdzekļiem tika uzstādīti četri pieminekļi. 1922.gada 3.martā tika atklāts piemineklis Oskaram Kalpakam, tieši blakus priedei, pie kuras viņš tika nāvīgi ievainots. 1929.gada 3.martā atklāja pieminekli Nikolajam Grundmanim, bet 1933.gada 3.novembrī Pēterim Krievam un Šrinderam. Kritušo cīnītāju piemiņas saglabāšanai par Valsts zemes bankas līdzekļiem tika izveidotas trīs saimniecības, kas savulaik piešķirtas īpašumā bijušajiem Kalpaka bataljona cīnītājiem un nosauktas par Kalpakiem, Grudmaņiem un Krieviem. Kalpakos 1936.gada 6.novembrī tika atklāts Oskara Kalpaka piemiņas muzejs. Ēka celta tautiskā stilā, izmantojot tautas celtniecības elementus, pēc arhitekta Artūra Galindoma meta Apstādījumi ierīkoti pēc arhitekta Pavila Dreijmaņa meta. Muzejs darbojies līdz 1940.g.jūnijam un no 1941.gada jūlija līdz 1944.gada augustam. Padomju varas gados tas likvidēts. Iznīcināti tika arī pieminekļi. Kalpaka pieminekli aizveda projām, bet pārējos trīs nogrūda no postamentiem un atstāja turpat mežā. 1987.gada 8.novembrī, patriotu grupa Oskara Grīga vadībā, šos trīs pieminekļus uzstādīja no jauna, taču padomju varas darbinieki pieminekļus drīz vien novāca, aizveda prom un apraka zemē. Noslēptie pieminekļi tika atrasti un no jauna uzstādīti 1988.gada novembrī. 1989.g. 11.novembrī tika atklāts no jauna izveidotais Oskara Kalpaka piemineklis, bet 1990.gada 11.novembrī arī no jauna izveidotais muzejs.

ESOŠĀ SITUĀCIJA.

O.Kalpaka muzeja ēka pēc traģiskas ugunsnelaimes ir palikusi bez jumta. Pārējās muzeja kompleksa ēkas laika gaitā ir stipri bojātas un zudušas. Inženierkomunikācijas ir 1935. gada līmenī izņemot to, ka muzejam ir pievilkta elektrība un akas vietā ierīkots urbums. Ēku kompleksam nav ne apsardzes signalizācijas, ne videonovērošanas, ne ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas. Muzeja apmeklētājiem nav ne autobusu un automašīnu stāvvietas, ne higēnas normām atbilstošu labierīcību. Teritorijas labiekārtojums aprobežojas ar vietām samanāmiem gājēju celiņiem un atsevišķiem soliņiem.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS.

Muzeja ēku nepieciešams restaurēt tās vēsturiskajā veidolā tur paredzot muzeja ekspozīciju zāles un administrācijas telpas. Saimniecības ēku nepieciešams restaurēt tur paredzot papildus ekspozīciju zāles, apmeklētāju labierīcības un saimnieciskā personāla telpas. Papildus visu muzeja ēku kompleksu nepieciešams apgādāt ar mūsdienīgām un normatīviem atbilstošām inženierkomunikācijām. Nepieciešams paredzēt ērtu teritorijas labiekārtojumu un apmeklētāju autobusu un automašīnu novietni.

PROJEKTĒŠANA.

O.Kalpaka muzeja „AIRĪTES” ēku kompleksa restaurācijas proj ekta izstrāde ilga 9 mēnešus. Tehniskais projekts tika saskaņots Saldus rajona būvvaldē 2009.gada maijā.

RESTAURĀCIJA.

Ekonomiskās situācijas dēļ projektu paredzēts dalīt etapos un 2010.gada vasarā/rudenī  muzeja ēkai uzlikt jumtu. Muzeja ēkas iekšdarbi pabeigti 2013 gada pavasarī. Pārējā muzeja ēku kompleksa restaurācija atlikta uz nenoteiktu laiku.

Comments are closed.