VIESNĪCA VECRĪGĀ

VIESNĪCA VECRĪGĀ

VIESNĪCA VECRĪGĀ – 11. NOVEMBRA KRASTMALĀ

Pilsētbūvnieciskais risinājums. Atbilstoši pasūtītāja vēlmēm uz trim zemesgabaliem izveidot vienotu ēku kompleksu tika izlemts ēkas savā starpā savienot ar pārejām – pagraba, 3. un 4. stāva līmeņos. Kā kompromiss ēku savienošanai ārpus zemesgabalu sarkanajām līnijām, projekta priekšlikumā tiek piedāvāts izveidot publiski lietojamu Minsterejas ielas pieslēgumu Trauksmes ielai plašas, stiklotas caurbrauktuves veidā atvieglojot gājēju plūsmu vecpilsētas pusē. Projekta priekšlikumā tiek paredzēts labiekārtot Trauksmes ielas daļu starp ēkām izveidojot publiski pieejamu atpūtas zonu ar Vecrīgas aizsargmūra fragmentu, kā ārtelpas organizējošo elementu. Paredzēta arī vieta apstādījumiem. Visapkārt publiskajai ārtelpai paredzēts izvietot publiskas funkcijas – veikalus, kafejnīcas, bārus – tādejādi atdzīvinot līdz šim samērā kluso un vientuļo Vecrīgas daļu.Ēkas vizuālais risinājums. Ņemot vērā projektējamās ēkas kultūrvēsturisko vidi, jaunais apjoms veidots saskaņā ar to, izmantojot laikmetīgās arhitektūras projektēšanas elementus. Fasāde pret 11. Novembra krastmalu veidota cenošoties sabalansēt blakus esošo ēku apjomus (Latvijas Zemes dienests un Mākslinieku Savienības ēka) mēroga ziņā, bet tai pat laikā respektējot Vecrīgai raksturīgo jumtu ainavu un Mārstaļu un Minsterejas ielu perspektīves noslēgumus. Izteikti regulārs fasādes dalījums Minsterejas ielas pusē tiek pārtraukts ar diagonālu perforēta metāla fasādes elementu, kurš organiski pāriet ēkas jumtā, lai vēlāk kalpotu citām funkcijām citās ēkas daļās. Ēku kompleksa Minsterejas ielas fasāde veidota līdzīgā stilistikā jau aprakstītajai fasādei. Metāla elements šoreiz savieno projektējamo ēku ar esošo apbūvi – gan ēkas dzega, gan korei organiski saplūstot. Ēku kompleksa fasāde pret Marstaļu iela veidota ievērojot ielas platumu attiecības pret dzegas augstumu Trauksmes ielā. Ēka uz zemesgabala ar kadastra Nr. 0100 003 2054 veidota pēc Danenšteina nama analoģijas – divi pilni virszemes stāvi un tad stāvs mansarda jumts, zem kura kopumā 4 zemāka augstuma stāvi. Šajā gadījumā metāla fasāde veidota ar nelielu slīpumu uz ielas pusi tādejādi ielas perspektīvā nedaudz aizsedzot lielāko viesnīcas apjomu. Fasādes pret Trauksmes ielu veidotas atturīgi, ļaujot aizsargmūra fragmentam pildīt publiskās ārtelpas organizējošo funkciju.

Saite: VIESNĪCA VECRĪGĀ – 11. NOVEMBRA KRASTMALĀ

Comments are closed.