PLENĒRS DUBULTOS

 • no dienvidiem_02_2015_12_small
 • no dienvidiem_2015_12_04_small
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_0001
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_0004
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_0002
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_0003
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_002
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_003
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_001
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_00002
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_00001
 • Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_00003
 • bras

STARPTAUTISKAIS ARHITEKTU UN PILSĒTPLĀNOTAJU PLENĒRS “TERITORIJAS BAZNĪCAS IELĀ 2, 2A UN LIEDAGA IELĀ 11 JŪRMALĀ, NĀKOTNES ATTĪSTĪBAS VĪZIJA”

Plenēra darbam atvēlētajās divās darba dienās, sīvā konkurencē starp 7 pašmāju un ārvalstu arhitektiem, tika iegūta godpilnā 3. vieta.
Plenēra uzdevums – attīstīt papildus dzīvojamo funkciju Dubultos. Palielināt esošo atļauto apbūves blīvumu līdz 30%. Jaunbūves veidot harmoniski iekļaujot tas esošaja pilsētvidē un starp esošajām vēsturisajām koka ēkām.

PILSĒTBŪVNIECISKĀ KONCEPCIJA

Jaunbūvju ēku apjoms – saskaldīts, pēc mēroga līdzvērtīgs esošas apbūves mērogam. Veidots kontrstējoši ar esošo apbūvi.

Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_00001

ĢENERĀLAIS PLĀNS

ĒKU PLĀNOJUMA/LABIEKĀRTOJUMA KONCEPCIJA

Teritorijas daļā tuvāk Baznīcas ielas frontei – būtiskai gājēju plūsmai uz jūru – ēku pirmajos stavos paredzēta vieta sabiedriskai funkcijai – veikaliem, kafejnīcām, ofisiem uc. Pārējā teritorijā izvietoti dzīvokļi atbilstoši plenēra nolikuma prasībām. Dzīvokļi plānoti orientējot tos pēc iespējas uz dienvidu, austrumu un rietumu debess pusēm. Kāpņu telpas veidotas cik iespējams optimāli, lai samazinātu paredzamās celtniecības izmaksas, bet tai pat laikā saglabājot maksimālas ēkas lietotaju ērtības. Zemesgabalā Baznīcas ielā 2a autostāvvietas veidotas tas vizuāli apslēpjot zem kāpas. Zemesgabalā Liedaga ielā 11 paredzētas pazemes autostāvvietas.

Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_00002

1. STĀVA PLĀNS

JAUNO APJOMU PLĀNOJUMA KONCEPCIJA

Jauni apjomi zemesgabalā izvietoti orientējot tos tieši pret dienvidiem. Visā dienvidu fasādē paredzēta dubulta stiklota fasāde, vai stiklota fasāde ar balkonu un noēnojošām žalūzijām, lai būtu iespēja maksimāli akumulēt saules siltumu gada vēsajos mēnešos, un noēnot ēku siltaja laikā. Ziemeļu fasādēs paredzēti tikai atsevišķi logi, tur izveitojot tehnsikas uc. telpas, kam nav nepieciešama saules gaisma.

Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_00003

2. STĀVA PLĀNS

APJOMU ĀRĒJĀS APDARES KONCEPCIJA

Ņemot vērā, ka uz zemesgabaliem esošās vēsturiskās ēkas ir paredzēts saglabāt un integrēt jaunajā pilsētbūvnieciskajā kompleksa, starp jauno un vēsturisko apbūves tēliem paredzēts veidot kontrasta principu, lai būtu ļoti skaidri saprotams, kura apbūves daļa ir vēsturiska, kura jauna. Vēsturiskos apjomus paredzēts veidot izmantotjot to orģinālo krāsojumu, vai tos veidojot tumšākās toņu gammās.
bras
Jaunos apjomus paredzēts veidot izmantojot stiklotas konstrukcijas un misiņa (KME TECU Brass) lokšņu segumu.

.

.

.

APBŪVES TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Liedaga iela 11
Projektējamais apbūves blīvums – 30%
Apbūves laukums – 567,6m2
Autostāvvietu skaits – 11 (pazemes)
Dzīvokļu skaits – 11
Baznīcas iela 2
Projektējamais apbūves blīvums – 26%
Proj. apbūves laukums – 1423m2
Autostāvvietu skaits – 15 (daļēji zem zemes)
Dzīvokļu skaits – 15
Publiskās funkcijas – 2 veikali/restorāni/kafejnīcas – kopējā izīrēamā kvadratūra – 535m2
Baznīcas iela 2a
Proj. apbūves blīvums – 13%
Proj. apbūves laukums – 244m2
Kopējā izīrēamā publiskās funkcijas kvadratūra – 300m2
no dienvidiem_2015_12_04_small
Virsskats no dienvidrietumiem. Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_001
Baznīcas ielas fasāde (austrumi)Dubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_003
Rietumu fasāde no iekšpagalmaDubulti zarch Matiss Zemitis passive house pasivas majas arhitekts arhitektu birojs_002
Liedaga ielas fasāde (dienvidi)

TIME ENCAPSULATED

Time – past, present, future.
PAST
The design proposal gives great value to the existing buildings on the site. It is suggested to keep the volume and the exterior of the old buildings.
PRESENT
With no doubt, the existing building density for the Central part of Jurmala is too low. The design proposal suggests to add Contemporary additions to the Historical wooden buildings. Like the old buildings are distinctive representations of the particular period in history, the Contemporary additions are appropriate representation of the present.
FUTURE
Thinking about ecology, global warming, the scarcity of resources – the proposal suggests to turn the area into the first PASSIVE HOUSE neighborhood in Latvia. The proposal suggests to bring both the existing Historical buildings and the Contemporary additions up to the PASSIVE HOUSE standard.
MAIN CHARACTERISTICS OF THE PROPOSAL
Liedaga street 11
Proposed building dencity – 30%
Proposed construction area – 567,6m2
Parking places – 11cars (underground)
Number of flats – 11
Public function – 0m2
Baznīcas street 2
Proposed building dencity – 26%
Proposed construction area – 1423m2
Parking – 15cars (half under dune)
Number of flats – 15
Public function – 2 restaurants/cafes/sports clubs – total square footage – 535m2
Baznīcas street 2a
Proposed building dencity – 13%
Proposed construction area – 244m2
Total public function square footage – 300m2

 

No Comments Yet.

Leave a comment